ภาพการจัดกิจกรรมการสอน Speaking วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.1

Picture 234

 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน Warm – Up  Activity –  Game  – Nice  to  meet  you.

Picture 236

กิจกรรมการพูดตามฐานบทสนทนา – นักเรียนฝึกพูดตามบทสทนาที่กำหนดให้แต่ละฐาน

Picture 237

 

นักเรียนสร้างบทสนทนาของตนเองโดยเลียนแบบบทสนทนาที่กำหนดในแต่ละฐานบทสนทนา

Picture 244

 

นำเสนอผลการโดยการสอบพูดบทสนทนา Speaking Test

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.1 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ ภาพการจัดกิจกรรมการสอน Speaking วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.1

 1. kruarisara พูดว่า:

  มาเยี่ยมชมบล็อกการเรียนรู้ของคุณครูแววค่ะ อ่าน ขั้นกิจกรรมแล้วเห็นว่ากิจกรรมของครูแววสอดคล้องกับ . กระบวนการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ หรือการสอนให้เกิดทักษะทั้งหลายซึ่งจะใช้ในการสอนวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะผู้เรียนให้เกิดการชำนาญ ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญดังนี้
  ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกต รับรู้ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งนั้น อาจจะใช้การสังเกตจากตัวอย่างหรือการกระทำดู ซึ่งครูผู้สอนจะต้องคิดว่าควรใช้กิจกรรมอะไร ใช้สื่ออะไรให้ผู้เรียน
  ได้เห็นได้รับรู้
  ขั้นที่ 2 ขั้นทำตามแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนทดลองฝึกหรือทำตามแบบ
  ขั้นที่ 3 ขั้นทำขึ้นเองโดยไม่มีแบบ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติหรือทำด้วยตนเองซึ่งในขั้นนี้จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสอนปฏิบัติที่จะต้องให้ผู้เรียนสามารถคิดสิ่งใหม่ๆได้เองมิใช่เพียงแต่การทำตามแบบที่เห็นเท่านั้น
  ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกให้ชำนาญ เป็นการฝึกให้เกิดความชำนาญจนสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ได้โดยอัติโนมัติ

  ขอให้ ศึกษากระบวนการเรียนรู้จากหนังสือศาสตร์การสอนของ ทิศนา แขมมณี ต่อไปนะคะ ด้วยความปรารถนาดีคะ

 2. atitaya11022522 พูดว่า:

  ขอบพระคุณท่านรองอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ข้อเสนอแนะ จะน้อมรับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s