ละครภาษาอังกฤษ แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ผู้สอน..ครูอทิตยา ปิมปา

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized

ผลงานการสอนและกำกับการแสดงโดยครูอทิตยา ปิมปา แสดงโดยลูกศิษย์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (เมื่อหลายปีที่แล้ว)

โพสท์ใน Uncategorized

ผลงานการสอนหน่วยที่ 2 Environment ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอนโดย ครูอทิตยา ปิมปา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพการจัดกิจกรรมการสอน Speaking วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.1

Picture 234

 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน Warm – Up  Activity –  Game  – Nice  to  meet  you.

Picture 236

กิจกรรมการพูดตามฐานบทสนทนา – นักเรียนฝึกพูดตามบทสทนาที่กำหนดให้แต่ละฐาน

Picture 237

 

นักเรียนสร้างบทสนทนาของตนเองโดยเลียนแบบบทสนทนาที่กำหนดในแต่ละฐานบทสนทนา

Picture 244

 

นำเสนอผลการโดยการสอบพูดบทสนทนา Speaking Test

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.1 | 2 ความเห็น

มาเรียนรู้คำศัพท์จากเรื่องเล่ากันดีกว่านะคะ…ง่ายๆ

เค้าเล่าว่า….
ผู้หญิงอ้วน  (fat )มักจะนิสัย  (habit )ดี      ผู้หญิงหน้าตาดีมักจะมีแฟน (boyfriend / girlfriend )เป็นทอม
ผู้หญิงน่ารัก (pretty  / lovely )แฟนมักจะไม่หล่อ (handsome)    ผู้หญิงที่แฟนหล่อจำเป็นต้องรวย  (rich)
ผู้หญิงอยากรวยต้องมีแฟนคราวพ่อ    ผู้หญิงช่างจ้อมีแฟนมากมาย
ผู้หญิงขี้อาย(shy / bashful) มักเซ็กส์จัด     ผู้หญิงอวบอัดมักทำศัลยกรรม (surgery )
เค้าเล่าว่า….
ผู้ชายนิสัยดีมักจะขี้เหร่   (ugly)   ผู้ชายที่หล่อมักไม่สุภาพ  (impolite)
ผู้ชายที่ทั้งหล่อ และสุภาพ (polite) มักเป็นเกย์     ผู้ชายที่หล่อ สุภาพ และไม่ใช่เกย์ มักแต่งงาน (marry )แล้ว
ผู้ชายที่ไม่ค่อยหล่อ และนิสัยดี มักไม่มีสตางค์

ผู้ชายที่หล่อ นิสัยดี และมีสตางค์ มักจะคิดว่าเราเห็นแก่สตางค์ของเขา

ผู้ชายที่หล่อ แต่ไม่มีสตางค์ มักจะเห็นแก่สตางค์ของเรา
ผู้ชายที่หล่อและเป็นชายแท้ แต่นิสัยไม่ดี มักจะคิดว่าเราไม่สวยพอ
ผู้ชายที่เห็นว่าเราสวย (beautiful) และเหมาะกับเขา    มักเป็นคนขาดความมั่นใจ (Confidence)
ผู้ชายที่หล่อ สุภาพ มีฐานะ และเป็นชายแท้ มักจะขี้อาย   และกลัวการเริ่มต้น
ผู้ชายที่กลัวการเริ่มต้น มักเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงไม่สนใจ
เค้าเล่าว่า….
ผู้หญิงเก่งมักชอบบงการ(command)     ผู้หญิงเก่งที่ไม่ชอบบงการ มักเสแสร้ง (pretend)เฉพาะช่วงแรกๆ
ผู้หญิงสวยมักจะโง่ (fool / stupid / silly )แต่ผู้หญิงโง่ๆ มักจะรวย      ผู้หญิงที่ไม่โง่ และรวย มักไม่ยอมแต่งงาน
ผู้หญิงที่ไม่โง่ รวย และไม่ยอมแต่งงาน มักชอบคนมีครอบครัว(family)แล้ว

เค้าเล่าว่า….
สมัยหนุ่มๆ ผู้ชายมักทุ่มเท(exert) เวลา ทำงานหนักจนลืม(forget)ภรรยา(wife)สาว     เพราะต้องการจะสร้างเนื้อสร้างตัว พอสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้ว
เขาก็จะลืมภรรยาแก่ๆเพราะต้องการทุ่มเทเวลาให้กับอีหนูสาวๆ
เค้าเล่าว่า…
ผู้ชายที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
จนกว่าจะมีผู้หญิงสักคนมาเชื่อมั่นในตัวเขา หลังจากนั้น
เขาก็จะเชื่อมั่นมากพอ
จนกล้าทิ้ง(leave / run  away)ผู้หญิงคนนั้น
เพื่อจะไปหาผู้หญิงคนใหม่ มาเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้ง
เค้าเล่าว่า….
ผู้หญิงที่ดีมีแฟนคนเดียว

ผู้หญิงเก่ง คือผู้หญิงที่หาเงินได้มากกว่าสามี(husband) และเก็บไว้ใช้เองคนเดียว
ผู้หญิงฉลาด(clever / intelligent ) คือผู้หญิงที่หาเงินได้น้อยกว่าสามี
และเก็บเงินของสามีไว้ใช้คนเดียว
ผู้หญิงอัจฉริยะ(genius) คือผู้หญิงที่หาเงินได้มากกว่าสามี
ใช้เงินของสามี…และเก็บมรดก(heritage)ของสามีไว้ใช้คนเดียว
ผู้หญิงยอดอัจฉริยะ คือผู้หญิงที่หาเงินได้มากกว่าสามี
ใช้เงินของสามี เก็บมรดกสามีเอาไว้ แล้วเริ่มหาสามีใหม่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1                            รหัส อ20201                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 2/2556              ผู้สอน นางอทิตยา   ปิมปา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Basic  English  for  daily  life

เรื่อง : Introduce yourself

เวลา  1  ชั่วโมง                                                   ว/ด/ป ที่สอน……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

1.             สาระสำคัญ

                การใช้ภาษาเพื่อการทักทายและแนะนำตนเอง เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน นักเรียนจำเป็นต้องฟังอย่างเข้าใจ วิเคราะห์สิ่งที่ฟัง สังเกตการออกเสียง เพื่อสามารถพูดสนทนา กับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเรียนรู้ โครงสร้างประโยค รูปย่อต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการทักทายและแนะนำตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ผลการเรียนรู้ : ข้อที่ 3 : พูดบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง  ประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์  เรื่องประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม

จุดประสงค์ปลายทาง

สามารถสนทนาโต้ตอบเรื่องการทักทายและแนะนำตนเองได้

จุดประสงค์นำทาง

1.            ฟังและบอกลำดับที่ของบทสนทนาได้

2.            พูดถาม-ตอบบทสนทนาตามรูปภาพได้

3.            แนะนำตนเองโดยใช้ Model ที่ให้

4.            เล่นบทบาทสมมุติสนทนาทักทายได้

5.            ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพ

6.            นำคำศัพท์มาใช้ในประโยคได้ถูกต้อง

7.            พูดสนทนาเกี่ยวกับตนเอง

8.            สรุปกฎเกณฑ์และอธิบายโครงสร้างทางไวยากรณ์ เรื่องการถาม-ตอบ ชื่อได้

9.            อธิบายวัฒนธรรมของการเรียกชื่อคนที่เป็นเจ้าของภาษาได้

3.             เนื้อหา

Listening conversations: gist

Grammar –          Present tense of v. to be

What questions

Possessive adjective: my, her, our, his their

Vocabulary: Numbers 0 to 9

First names และ last names

Skills           :       Listening for key information

Scanning in reading

 

4. แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

–              การทักทายด้วย  How do you do? ใช้ในการสนทนาที่ค่อนข้างเป็นทางการ (formal) และคำตอบคือ           How do you do?  หรือ Nice to meet you

–              การทักทายด้วย Hi, Hello เป็นการทักทายกับคนที่เรารู้จักกันแล้ว เพื่อนฝูงไม่เป็นทางการ (informal)

–              Hello หรือ Hallo, hullo เป็นภาษา British English เป็นคำทักทายและเป็นคำที่ใช้พูดในการโทรศัพท์ เช่น Hello, Who’s speaking please? หรืออาจจะเป็นการเรียกคนที่อยู่ไกลก็ได้ เช่น Hello! Is anybody there? มีใครอยู่ไหม

–              Hello, hello, hello what’s all this here? เป็นภาษาอังกฤษแบบ British English เป็นวลีที่ตำรวจใช้พูดในเรื่องที่ตลกๆ ทั้งหลาย

–              Hello สำนวนที่คนอังกฤษใช้แสดงความประหลาดใจได้ด้วยเช่น Hello! Where’s he gone? เขาไปไหนของเขานะ

–              ชื่อแรกเรียกว่า First name หรือ  forename (formal) ชื่อที่ 2 (นามสกุล) จะเป็น Last name ในประกาศที่เป็นเจ้าของภาษาการทักทายครูจะใช้ Mr., Miss, Mrs., หรือ Ms แล้วตามด้วยนามสกุลของเขา (family name)  เช่น Mr. Nunan, Ms. Brown ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันใช้ given name สำหรับชื่อแรกหรือชื่อตัว ซึ่งพ่อแม่เป็นคนตั้งให้ในสังคมชาวคริสเตียน จะมี Christian name นำมาใช้เหมือนกับ first name หรือที่ไม่ค่อยนิยมใช้คำว่า forename ในแบบฟอร์มที่เป็นทางการ (official forms)  ใช้คำว่า given name

–              จีนจะเรียก surname (นามสกุล) มาก่อน เช่น ชื่อหลง นามสกุล (แซ่) เฉิน ก็เป็นเฉินหลง

ในภาษาอังกฤษ Surname จะพูดสุดท้าย เช่น ชื่อ

George   Henry      Smith   จะทำให้ Smith เป็น surname

First name  middle   surname

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm –up)

1.            ครูแนะนำตนเอง Good morning/Good afternoon, class. My name’s……..you can call me Ajarn or Kru + ชื่อของครู แล้วถามนักเรียนว่ารู้จักกันแล้วหรือยัง(Do you know each other?) นักเรียนอาจจะตอบว่า Yes หรือ No บ้างครูให้นักเรียนแนะนำตนเองโดยยืนเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 วง นักเรียนวงนอกกับวงในยืนห่างกันพอจะโยนลูกบอลเข้าหากันได้  ผู้ที่โยนลูกบอลถามว่า  What’s your name, please? ผู้รับลูกบอลจะตอบว่า My name’s……หรือ I’m………

2.            เรียกนักเรียนที่คิดว่ารู้จักคนอื่นเกิน 3 คนในวันนี้ รายงานว่า His name is ………Her name is ………หรือ Their names are……..……..and……..

Presentation and practice กิจกรรมนำเสนอ และกิจกรรมการฝึก

1.            นักเรียนทำกิจกรรมก่อนการฟังในใบกิจกรรมที่ 1  โดยทายว่าบทสนทนาไหนจะได้ฟังเป็นหมาย1, 2, หรือ3 แล้วฟังเพื่อตรวจสอบคำตอบ ครูให้ฟัง  CD 1T 2 Tape 1 Side A เฉลยทีละบทสนทนา เปิดซ้ำถ้านักเรียนต้องการ

Answers:              หมายเลข 1           M  :  Hello, I’m Mary.

J    :  Hi, Mary I’m Jim.

หมายเลข 2           T    :  What’s your name?

F    :       Francisco

หมายเลข 3       J    :         Hi, My name’s Jenn

G   :          I’m Gina. Nice to meet you.

\2.           นักเรียนจับคู่กันตาม CD อีกครั้ง แล้วครูเรียกให้พูดให้นักเรียนทั้งชั้นฟัง (สุ่มเป็นคู่ๆ)

3.            นักเรียนเขียนชื่อตนเองลงในข้อ 1C น.1 ครูเดินดูช่วยเหลือการสะกดชื่อของแต่ละคน

4.            นักเรียนเดินไปทั่วห้องถามชื่อเพื่อน แล้วบอกชื่อของตนเองด้วยเมื่อผู้อื่นถามกลับมา ครูเดินฟัง แล้วแก้ไขการออกเสียง สุ่มเรียกเป็นคู่ๆให้พูดให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง

5.            นักเรียนดูภาพ ข้อ2 A น. 2 แล้วบอกว่าสถานที่ใดที่ใช้เป็นฉากของแต่ละบทสนทนาต่อจากนั้นนักเรียนฝึกฟังบทสนทนาโดยใช้ภาพ น.2 ข้อ 2 a หยุด CD เพื่อเฉลยคำตอบด้วยกันโดยนักเรียนบอกหมายเลขของแต่ละภาพ (ใช้CD1 T-3)

6.            นักเรียนทำกิจกรรมคู่โดยเลือกคำใน [ ] ข้อ 2 b มาเติมลงในบทสนทนาเป็นกิจกรรมก่อนการฟัง ต่อจากนั้นฟังเพื่อเฉลยคำตอบ CD 1 T 4 โดยครูให้นักเรียนอ่านเพื่อเฉลยด้วยกัน

Answers:                             b              1.  your, name’s, I’m

2.  his, name’s,   name is

3. your,  our

7.            นักเรียนจับคู่ใช้ Conversation 1 เป็น model ใส่ข้อมูลของตนเอง แล้วฝึกพูดครูสุ่มเรียกให้พูดสนทนาให้นักเรียนทั้งชั้นฟัง นักเรียนที่ฟังมีป้ายชูคะแนนให้ เช่นคะแนนเต็ม 10 จะให้เท่าใด

 กิจกรรมนำไปใช้ (Production)

–              นักเรียนช่วยกันสมมุติสถานการณ์ที่จะนำไปใช้ ในด้านการแนะนำตนเอง เช่นในงานเลี้ยงในการอบรมสัมมนา ในค่ายลูกเสือโลก ในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ แล้วแต่ละกลุ่มนำเสนอการพูดทักทายและแนะนำตนเอง โดยแสดงความจริงตามสถานการณ์ที่คิดขึ้นมา

–              ครูชี้ไปที่นักเรียนบางคน ถามคำถามว่า What’s his/her name? ให้นักเรียนตอบ

6.             สื่อการเรียนรู้

–              CD

–              หนังสือเรียน ภาพ แบบฝึกหัด แผนภูมิไวยากรณ์ ลูกบอล หรือ ลูกเทนนิส หรือปิงปอง

–            ใบความรู้

–            ใบกิจกรรม

7.             การวัดผลและประเมินผล

–              สังเกตการทำกิจกรรมคู่ กลุ่ม

–              ตรวจสอบจากแบบฝึกหัด

–              ฟังการพูดบทสนทนา

–              ดูจากการตอบคำถาม

–              ดูจากการสรุปกฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์

–              สังเกตการนำภาษาไปใช้ การพูดในสถานการณ์ต่างๆ

8.     กิจกรรมเสนอแนะ

อาจจะสมมุติสถานการณ์ให้นักเรียน เช่น การให้พิธีกรทักทายผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ ในช่วงการใช้ภาษา

9.     ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

สังคมศึกษา ภาษาไทย วัฒนธรรม

10.       บันทึกผลหลังการสอน

1)         ผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)         ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

3)     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                          ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน

(นางอทิตยา         ปิมปา)

Knowledge  Sheet

แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

–              การทักทายด้วย  How do you do? ใช้ในการสนทนาที่ค่อนข้างเป็นทางการ (formal) และคำตอบคือ           How do you do?  หรือ Nice to meet you

–              การทักทายด้วย Hi, Hello เป็นการทักทายกับคนที่เรารู้จักกันแล้ว เพื่อนฝูงไม่เป็นทางการ (informal)

–              Hello หรือ Hallo, hullo เป็นภาษา British English เป็นคำทักทายและเป็นคำที่ใช้พูดใน          การโทรศัพท์ เช่น Hello, Who’s speaking please? หรืออาจจะเป็นการเรียกคนที่อยู่ไกลก็ได้ เช่น                 Hello! Is anybody there? มีใครอยู่ไหม

–              Hello, hello, hello what’s all this here? เป็นภาษาอังกฤษแบบ British English เป็นวลีที่ตำรวจใช้พูดในเรื่องที่ตลกๆ ทั้งหลาย

–              Hello สำนวนที่คนอังกฤษใช้แสดงความประหลาดใจได้ด้วยเช่น Hello! Where’s he gone? เขาไปไหนของเขานะ

–              ชื่อแรกเรียกว่า First name หรือ  forename (formal) ชื่อที่ 2 (นามสกุล) จะเป็น Last name ในประกาศที่เป็นเจ้าของภาษาการทักทายครูจะใช้ Mr., Miss, Mrs., หรือ Ms แล้วตามด้วยนามสกุลของเขา (family name)  เช่น Mr. Nunan, Ms. Brown ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันใช้ given name สำหรับชื่อแรกหรือชื่อตัว ซึ่งพ่อแม่เป็นคนตั้งให้ในสังคมชาวคริสเตียน จะมี Christian name นำมาใช้เหมือนกับ first name หรือที่ไม่ค่อยนิยมใช้คำว่า forename ในแบบฟอร์มที่เป็นทางการ (official forms)  ใช้คำว่า given name

–              จีนจะเรียก surname (นามสกุล) มาก่อน เช่น ชื่อหลง นามสกุล (แซ่) เฉิน ก็เป็นเฉินหลง

ในภาษาอังกฤษ Surname จะพูดสุดท้าย

 

                          Activity   Sheet

Activity 1  : Listen to  the CD  and  repeat

Conversation 1

M: Hello, I’m Mary.

J:  Hi, Mary. I’m Jim.

 

Conversation 2

T: What’s your name?

F: Francisco.

 

Conversation 3

J:  Hi. My name’s Jenny.

G: I’m Gina. Nice to meet you.

Activity 2Practice  the  conversations  with  your  friend   and  speak   in front  of  the  class.

โพสท์ใน แผนการจัดการเรียนรู้, แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 ความเห็น

มาฝึกขออนุญาตกันนะค่ะ…(Asking for permission)

ครูแววสังเกตนักเรียนหลายคนไม่ค่อยจะพูดขออนุญาต  ไม่ว่าจะเข้าห้อง  ออกห้อง             จะไปห้องน้ำ…ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่เด็กน้อยเค้าไม่พูดเพราะเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรหรือเปล่า…ก็เลยอยากนำเสนอภาษาพูดง่ายๆที่ใช้ในการขออนุญาต…มาลองฝึกพูดกันนะคะ

May  I  come in  , please ?  (เมย์  ไอ  คัม  อิน  พลีส ) 

= ขออนุญาตเข้าห้อง

 May  I go  out , please ?  (เมย์  ไอ  โก  เอ้าท์ พลีส)

= ขออนุญาตออกนอกห้อง

 May  I go to  the toilet , please ? (เมย์  ไอ โก  ทู  เดอะ  ท๊อยเล็ท  พลีส)

= ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ

 May  I sit here , please? (เมย์  ไอ ซิท  เฮียร์  พลีส) 

= ขออนุญาตนั่งตรงนี้ได้ไหม

 

May  I turn  on  the  television, please ?  

(เมย์  ไอ  เทิร์น  ออน  เดอะ  เทลเลวิชั่น  พลีส )

= ขออนุญาตเปิดโทรทัศน์

 

May  I  ride  your  motorcycle ?

(เมย์  ไอ  ไรด์  ยัวร์  มอเตอร์ไซเคิล )

= ขออนุญาตขี่รถจักรยานยนต์ของคุณ

May  I use  your  computer ?

(เมย์  ไอ ยูส ยัวร์  คอมพิวเท่อร์)

= ขออนุญาตใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

จำไว้เสมอนะคะว่า…การขออนุญาต…เป็นมารยาททางสังคม…เราจึงควรฝึกขออนุญาตให้เป็นนิสัยนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก….ครูแวว

โพสท์ใน Uncategorized | 11 ความเห็น

คำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว (Family Relationships)

วันนี้..ครูแวว…มีคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว..ที่ทุกคนควรจะรู้ว่า…มันน่าจะพูดว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษ…มาลองดูกันเลยนะคะ

1.  brother                     (บรา-เธอร์)                              พี่ชาย,  น้องชาย

2.  daughter                 (ดอ-เทอร์)                                ลูกสาว

3.  daughter-in-law         (ดอ-เทอร์-อิน-ลอว์)               ลูกสะใภ้

4.  father                       (ฟา-เธอร์)                                      พ่อ,  บิดา

5. father-in-law             (ฟา-เธอร์-อิน-ลอว์)                 พ่อตา,  พ่อสามี

6.  granddaughter        (แกรนดฺ-ดอ-เทอร์)                   หลานสาว  ของปู่,ย่า,ตา,ยาย

7.  grandfather              (แกรนดฺ-ฟา-เธอร์)                   ปู่,ตา

8.  grandmother           (แกรนดฺ-มา-เธอร์)                     ย่า,ยาย

9.  grandson                 (แกรนดฺ-ซัน)                            หลานชายของ  ปู่,ย่า,ตา,ยาย

10. great-granddaughter           (เกรท-แกรนดฺ-ดอ-เทอร์)                     เหลนสาว

11. great-grandfather               (เกรท-แกรนดฺ-ฟา-เธอร์)           ปู่ทวด,ตาทวด

12. great-grandmother             (เกรท-แกรนดฺ-มา-เธอร์)                      ย่าทวด,ยายทวด

13. great- grandson                   (เกรท-แกรนดฺ-ซัน)                 เหลนชาย

14. husband                              (ฮัสแบนด์)                              สามี

15. mother                                (มา-เธอร์)                                แม่,มารดา

16. mother-in-law                    (มา-เธอร์-อิน-ลอว์)                   แม่ยาย,แม่สามี

17. nephew                              (เน็พ-ฟิวพฺ)                               หลานชาย(ของลุง,ป้า,น้า,อา)

18. niece                                  (นีซ)                                        หลานสาว(ของลุง,ป้า,น้า,อา)

19. parent                                (แพ-เร้นทฺ)                                พ่อแม่,บิดามารดา

20. sister                                  (ซิส-เทอร์)                                 พี่สาว,น้องสาว

21. son                                     (ซัน)                                         ลูกชาย

22. son-in-law                                      (ซัน-อิน-ลอว์)                          ลูกเขย

23. stepdaughter                      (สเต็พ-ดอ-เทอร์)                       ลูกเลี้ยงหญิง

24. stepfather                           (สเต็พ-ฟา-เธอร์)                        พ่อเลี้ยง

25. stepmother                         (สเต็พ-มา-เธอร์)                       แม่เลี้ยง

26. stepson                               (สเต็พ-ซัน)                              ลูกเลี้ยงชาย

27. wife                                   (ไว้ฟฺ)                                       ภรรยา

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

มาเรียนรู้…วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง..Sufficiency Economy ..กับสื่อการเรียนการสอนของครูแววกันนะคะ

Sufficiency Economy

โหลดแล้วอย่าลืมกด Like ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะ

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

มาเรียนรู้เรื่องประเพณีและวันสำคัญของไทยกันเถอะ “Thai Festival”

Thai Festivals

โหลดไปศึกษาได้นะคะเด็กๆ

โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น